Kontakt

Družabni plesi

 

Zibelka družabnega plesa je srednjeveški evropski dvor v 12. stoletju. Družabno življenje in kultura tega časa sta pogojena z dvema posebnostima: viteštvom in truba­durstvom. Plesi, ki so jih vitezi in trubadurji rajali s svoji­mi izbranimi damami, so iz zakladnic plesnih kultur kmečkega ljudstva. Sicer pa, kako naj bi bilo drugače, ko se tudi druge kulture niso razlikovale od kultur preprostih kmečkih množic. Prvi družabni ples, ki je bil sklenjen v vrsti in v kateri je vsak plesalec držal roko naslednjega, se je imenoval fa­randola. Druga pomembnejša oblika takratnega rajanja je bila znana pod imenom branle. Plesalo se je v polkrogu, v spremljavi petja in pod vodstvom prvega oziroma plesne­ga vodje. Koreografsko so branle plesali v preprostem rit­mičnem korakanju v levi oziroma desni polkrog. Ples estampe je bil ples kavalirja z dvema damama. Ta umirje­ni, počasni ples je višja stopnja družabnih plesov ter je po­menil prvi prehod na mešani plesni par. Ples estampe je bil rezerviran za družbo plemiškega stanu. Pozni srednji vek je šel h kraju, v Italiji se je končal okoli leta 1400. Napočil je čas renesanse, dobe sprostitve človeka in lepote življenja. To pa se ni izrazilo le v slikar­stvu, arhitekturi, temveč tudi v družabnem življenju in plesih.